Klubbinfo   Styrelsen   Besiktningsmän   Försäkringsfrågor   E-postadresser

 

 

 

 
 

 

Versamhetsberättelse 2012

 

Motion stadgeändring 2013

 

Dagordning Årsmöte 2013

 

Revisonsberättelse Årsmöte 2013

 

Valberedningens förslag Årsmöte 2013

 

Budgetförslag Årsmöte 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Hallands Fordonsveteraner
c/o Lars Hed

Hagagatan 7
312 45 Veinge

070-356 34 30

Plusgiro : 132457-3
info@hallandsfordonsveteraner.com