Klubbinfo   Styrelsen   Besiktningsmän   E-postadresser  

FÖRSÄKRINGSFRÅGOR


VIKTIG INFORMATION från MHRF 2015:

Den “billiga” MHRF-försäkringen kan man numera få fr o m första dagen som medlem!

Detta är en stor förbättring!


Kontrollbesiktning och identifieringsmärkning Läs mer...


MHRFs guide för förvaring av historiska fordon Läs mer...