Klubbinfo   Styrelsen   Besiktningsmän   E-postadresser  

FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

 

VIKTIG INFORMATION från MHRF 2015:

Den “billiga” MHRF-försäkringen kan man numera få fr o m första dagen som medlem!

Detta är en stor förbättring!

 

Kontrollbesiktning och identifieringsmärkning Läs mer...

 

MHRFs guide för förvaring av historiska fordon Läs mer...