MEDLEMMAR

Hedersmedlemmar:

Barbro Andersson, Rolf Arvidsson, Magnus Arnesson och Veronica Modée


Aktivitetsidéer

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i Laholms kommun

För tillfälligt vakant.


Bor du i Halmstad eller Hylte kommun ringer du

Per Svengren 070-910 35 50


Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun ringer du

Sven-Erik Andersson tel. 076-107 96 48


Per och Sven-Erik kan självständigt fatta beslut om aktiviteter på upp till 750 kr. Vid kostnader därutöver måste styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.

För att aktiviteten ska kunna godkännas måste alla i klubben vara välkomna att delta.


Till alla medlemmar som har ersättningskrav!

Ersättning för utlägg, bilersättning m.m. lämnas in kontinuerligt och snarast efter händelse,

dock senast 31/12 innevarande år.

Det ska framgå tydligt datum, orsak etc. och skickas till


info@hallandsfordonsveteraner.com
För snabba utskick...

När en medlem får en idé om en utflykt eller bara tycker att vädret är vackert och tänker köra en sväng kan det vara trevligt att ha sällskap. Men hur ska man hitta sina HFV-are på ett enkelt, billigt och snabbt sätt kunna berätta om vad man tänker göra?

Jo, i dessa moderna tider skickar man e-post. Men för att detta skall fungera måste klubbmedlemmar som är intresserade av att ta del av spontana initiativ och utflykter lämna sin e-post-adress till vår kassör, som hanterar medlemsregistret. Sedan kan ni här på hemsidan gå in i medlemsregistret och hitta adresser till de medlemmar ni tror kan vara intresserade av er aktivitet, alternativt kan ni göra ett grupputskick till samtliga medlemmar direkt härifrån (grupputskickslista kommer när vi fått in fler e-postadresser).

Du lämnar din e-postadress till info@hallandsfordonsveteraner.com

Kontaktinformation

Hallands Fordonsveteranerinfo@hallandsfordonsveteraner.com

BANKGIRO 5804-6905.