MEDLEMMAR

Hedersmedlemmar:

Barbro Andersson, Rolf Arvidsson, Magnus Arnesson och Veronica Modée

 

Aktivitetsidéer

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i Laholms kommun vänder du dig till

Solveig Johansson tel. 0708-20 32 33

 

Bor du i Halmstad eller Hylte kommun ringer du

Per Svengren 070-910 35 50

 

Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun ringer du

Sven-Erik Andersson tel. 076-107 96 48

 

Solveig, Per och Sven-Erik kan självständigt fatta beslut om aktiviteter på upp till 750 kr. Vid kostnader därutöver måste styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.

För att aktiviteten ska kunna godkännas måste alla i klubben vara välkomna att delta.

 

Till alla medlemmar som har ersättningskrav!

Ersättning för utlägg, bilersättning m.m. lämnas in kontinuerligt och snarast efter händelse,

dock senast 31/12 innevarande år.

Det ska framgå tydligt datum, orsak etc. och skickas till

 

maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

eller

Hallands Fordonsveteraner

C/O Maud Brink

Norra Kustvägen 48

312 71 Skummeslövsstrand

 

 

För snabba utskick...

När en medlem får en idé om en utflykt eller bara tycker att vädret är vackert och tänker köra en sväng kan det vara trevligt att ha sällskap. Men hur ska man hitta sina HFV-are på ett enkelt, billigt och snabbt sätt kunna berätta om vad man tänker göra?

Jo, i dessa moderna tider skickar man e-post. Men för att detta skall fungera måste klubbmedlemmar som är intresserade av att ta del av spontana initiativ och utflykter lämna sin e-post-adress till vår kassör, som hanterar medlemsregistret. Sedan kan ni här på hemsidan gå in i medlemsregistret och hitta adresser till de medlemmar ni tror kan vara intresserade av er aktivitet, alternativt kan ni göra ett grupputskick till samtliga medlemmar direkt härifrån (grupputskickslista kommer när vi fått in fler e-postadresser).

Du lämnar din e-postadress till maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

 

Korvvagnen är besiktigad och får köras i 80 km/tim.

Vi skall erbjuda arrangörer av olika aktiviteter inom föreningen att använda vagnen.

Kontaktperson:

Pia Idersjö, 0709-50 80 58; pia@hallandsfordonsveteraner.com

Kontaktinformation

Hallands Fordonsveteraner

c/o Pia Idersjö

Skintaby, Gårdsbacka 303

305 61 Harplinge

070- 950 80 58

info@hallandsfordonsveteraner.com

BANKGIRO 5804-6905.