Klubbinfo   Besiktningsmän   Försäkringsfrågor   E-postadresser

STYRELSEN

Styrelsen 2019:

Ordförande: 

 

V.Ordförane:

 

Ekonomiansvarig:

 

Sekreterare:

 

Ledamot: Richard Jönsson 070-66 63 23

 

Ledamot:

 

Revisorer: Stefan Larsson och Tore Hultqvist

 

Revisorsuppleant: Per Engdahl

 

Valberedning:

 

 

Organisation övrigt:

 

Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59

 

Webmaster: Maud Brink 072-729 96 26

 

Sociala medier:

 

Klubbmästare: Lars Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Matrialansvarig: Solveig Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Försäkringsansvarig:

 

Rally & utställningssamordnare:

Sven-Erik Andersson, Tvååker, 076-1079648

 

 

Rallygeneral 2019:

 

Aktivitetsansvarigas geografiska ansvarsområde:

 

Per Svengren, Halmstad och Hylte kommuner, tel 0709-10 35 50

per@hallandsfordonsveteraner.com

 

Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommuner, tel 076-107 96 48

svenerik@hallandsfordonsveteraner.com

 

Medlemsregister: Maud Brink 072-729 96 26