Klubbinfo   Besiktningsmän   Försäkringsfrågor   E-postadresser

STYRELSEN

Styrelsen 2018:

Ordförande: Pia Idersjö, Harplinge, 070- 950 80 58

 

V.Ordförane: Roland Peterson, Tvååker, 070-5160754

 

Ekonomiansvarig: Morgan Folkesson, Tvååker, 0340-474 07

 

Sekreterare: Sara Carlsson, Torup, 070-2332625

 

Ledamot: Bengt-Arne Johansson, Halmstad, 070-374 95 25

 

Revisorer: Stefan Larsson och Tore Hultqvist

 

Revisorsuppleant: Per Engdahl

 

Valberedning: Lars-Göran Karlsson Falkenberg, Lars-Inge Karlsson Tvååker och Lars Johansson Laholm

 

 

Organisation övrigt:

 

Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59

 

Webmaster: Maud Brink 072-729 96 26

 

Sociala medier: Pia Idersjö, Harplinge, 070- 950 80 58

 

Klubbmästare: Lars Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Matrialansvarig: Solveig Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Försäkringsansvarig: Bengt-Arne Johansson, Halmstad, 070-374 95 25

 

Rallyansvarig/utställningsansvarig: Sven-Erik Anderssonn, Tvååker, 076-1079648 och Lars-Inge Karlsson, Långås, 0340-407 15

 

Medlemsregister: Maud Brink 072-729 96 26