Klubbinfo   Besiktningsmän   Försäkringsfrågor   E-postadresser

STYRELSEN

Styrelsen 2018:

Ordförande: Pia Idersjö, Harplinge, 070- 950 80 58

 

V.Ordförane: Roland Peterson, Tvååker, 070-5160754

 

Ekonomiansvarig: Morgan Folkesson, Tvååker, 0340-474 07

 

Sekreterare: Sara Carlsson, Torup, 070-2332625

 

Ledamot: Bengt-Arne Johansson, Halmstad, 070-374 95 25

 

Revisorer: Stefan Larsson och Tore Hultqvist

 

Revisorsuppleant: Per Engdahl

 

Valberedning: Lars Rendahl 070-201 85 59, sammankallande, Arne Åkerblom 070-624 11 36,

Lars-Göran Karlsson 070-530 01 92

 

 

Organisation övrigt:

 

Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59

 

Webmaster: Maud Brink 072-729 96 26

 

Sociala medier: Pia Idersjö, Harplinge, 070- 950 80 58

 

Klubbmästare: Lars Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Matrialansvarig: Solveig Johansson, Laholm, 0430-611 25

 

Försäkringsansvarig: Bengt-Arne Johansson, Halmstad, 070-374 95 25

 

Rally & utställningssamordnare: Johan Gustafsson, 073-902 97 26 och

Sven-Erik Anderssonn, Tvååker, 076-1079648

 

 

Rallygeneral 2019: Hasse Johansson, Laholm, 0430-180 28

hasse@hallandsfordonsveteraner.com

 

Aktivitetsansvarigas geografiska ansvarsområde:

 

Solveig Johansson, Laholms kommun, tel 0708-20 32 33,

solveig@hallandsfordonsveteraner.com

 

Per Svengren, Halmstad och Hylte kommuner, tel 0709-10 35 50

per@hallandsfordonsveteraner.com

 

Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommuner, tel 076-107 96 48

svenerik@hallandsfordonsveteraner.com

 

Medlemsregister: Maud Brink 072-729 96 26