Klubbinfo   Besiktningsmän   Försäkringsfrågor   E-postadresser

STYRELSEN

Styrelsen 2019:

Ordförande: Rickard Andersson 070-416 68 63       


V.Ordförane: Richard Jönsson 070-666 32 33


Ekonomiansvarig: Per Nilsson 070-928 35 08


Sekreterare: Solveig Johansson 070-820 32 33


Aktivitetssamordnare: Tomas Ahlberg 070-525 20 39


Revisorer: Stefan Larsson 070-646 52 19 och Tore Hultqvist 073-815 10 48


Revisorsuppleant: Per Engdahl 070-998 26 38


Valberedning:

Arne Åkerblpm 070-624 22 36, Bo Birgersson 070-610 87 61, Göran Lundahl 070-552 97 74Organisation övrigt:

Ekonomi, medlemsregister, webmaster: 


Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59


Sociala medier: 


Klubbmästare: Lars Johansson 070-896 11 22


Matrialansvarig: ?


Försäkringsansvarig: Rickard Andersson 070-416 68 63


Rally & utställningssamordnare:

Sven-Erik Andersson, Tvååker, 076-1079648


Rallygeneral 2019: ?


Aktivitetsansvarigas geografiska ansvarsområde:


Per Svengren, Halmstad och Hylte kommuner, tel 070-910 35 50

per@hallandsfordonsveteraner.com


Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommuner, tel 076-107 96 48

svenerik@hallandsfordonsveteraner.com


Laholm vakant